Bylo odhaleno datum konání srazu

Bylo stanoveno přesné datum, kdy se bude příští rok sraz konat. Takže si do svých kalendářů a poznámek poznačte 26. – 29. října 2019. Tohle datum bylo také vybráno z toho důvodů, že jsme chtěli vyjít vstříc studentům, protože na tohle období jsou naplánované podzimní prázdniny. Jak je z data také patrné, tak se sraz nebude tradičně odehrávat pouze o víkendu, ale chystáme pro vás celé 4 dny plné zábavy. Ale pořád se bude jednat o pouhý sraz i když tím, co pro vás chystáme by se tomu už dal říkat con. My jsme tomu pracovně začali říkat srazcon. Jednoduše velký sraz s některými znaky conu. Budeme se tedy na vás všechny těšit.